banner
Groep 4

 Even voorstellen: In onze groep 4 zitten 25 kinderen. Welkom Daydienne en Kyara. Zij zijn nieuw op school en in de groep. Voor de groep staat van maandag tot en met vrijdag juf Tineke.

Hoe ziet een dag in groep 4 eruit? We starten de dag met rekenen.  Hierna gaan we aan de slag met spelling en woordenschat. In de middag doen we estafette lezen ,vreedzame school, wereldorientatie , en de creatieve vakken.

Wanneer hebben we gym: Op donderdag en vrijdag hebben we gymles van 11.00 tot 11.50. Dit doen we in de grote gymzaal.

Wat leren we in groep 4: Op het gebied van rekenen breiden we het rekenen uit tot 100. In groep 4 is het automatiseren van de plus- en minsommen erg belangrijk. We werken hard aan het aanleren van de tafels van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10. De tafel van 7 komt in  groep 5 aan bod. Op taalgebied maken we een start met het schrijven van een brief, we gaan telefoon gesprekken voeren en we leren spellingsregels te gebruiken. Verder maken we kennis met nieuwe woorden om onze woordenschat uit te breiden. Aan het begin van het schooljaar ligt de nadruk nog op technisch lezen; maar ook maken we een start met het toepassen van de strategieën van begrijpend lezen.

Klassenouder:Natascha, moeder van Damien