banner
Groep 5

Even voorstellen: Welkom op de pagina van groep 5. In onze groep zitten 26 kinderen.

Op maandag en dinsdag  staat juf Joke voor de klas. Van woensdag t/m vrijdag  juf Carla.

Hoe ziet een dag in groep 5 eruit?Iedere ochtend starten we met lezen.Voor technisch lezen hanteren we de methode Estafette. Deze lessen worden gegeven direct na het kwartiertje Vloeiend en Vlot. Tevens  maken we gebruik van de breed georiënteerde “bibliotheek op school”, zodat de leerlingen naast de Estafette leesboeken ook andere boeken kunnen lezen. Vervolgens gaan we aan de slag met spelling en woordenschat. Om 10.45 uur starten we met rekenen. Na de instructie gaan de leerlingen ook 3 keer per week de rekenles  op de computer verwerken. Hiervoor hebben we 13 computers tot onze beschikking. Om 10:20 uur nemen we een kleine pauze. Om 12:00 uur eten we gezamenlijk een broodje en gaan daarna buiten spelen. ’s Middags gaan we aan de slag met taal. Onder taal verstaan we taalbeschouwing. Hiervoor gebruiken we de methode Taal Actief. De nieuw aangeleerde woorden, behorende bij Nieuwsbegrip en woordenschat, worden op de woordmuur gehangen.  De spellingwoorden worden elke drie weken in een woordenschrift geplakt. Belangrijke spellingafspraken hebben een prominente plek in de klas. De kinderen hebben de mogelijkheid ook thuis deze woorden te oefenen via BLOON. Uiteraard besteden we aandacht aan het schrijven en de schrijfhouding. We stimuleren de kinderen om samen te werken (de Vreedzame schoollessen zijn een hulpmiddel om de kinderen dit te leren) maar ook het zelfstandig werken heeft de nodige aandacht.In de middag is er ook ruimte voor de zaakvakken als natuur, geschiedenis en aardrijkskunde en de creatieve vakken.

Wanneer gymOp dinsdag  en vrijdag krijgen we gymles van de vakleerkracht Meester Jos. Deze lessen zijn in de grote gymzaal. Het is belangrijk dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen op deze dagen. Een tip: schrijf de naam van uw kind op het label van de gymkleding. Wanneer spullen onverhoopt blijven liggen, is de “eigenaar” gemakkelijk gevonden.

Wat leren we in groep 5 In groep 5 gaan we met rekenen aan de slag met de tafelsommen en deelsommen. Om de deelsommen goed te kunnen begrijpen is het van groot belang dat iedereen de tafels goed kent. We werken met de getallenlijn tot de 1000; de plus- en minsommen worden een stap moeilijker. Daarnaast wordt er gerekend met lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud. Ook het klokkijken blijven we oefenen. Met spelling breiden we de spellingafspraken uit. Vooral de meerlettergrepige woorden met een lange- en korte klank krijgen veel aandacht. Met woordenschat wordt er gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat, synoniemen komen hierbij veelvuldig aan bod. Met lezen gaat de aandacht uit naar het vlotter lezen van meer ingewikkelde en/of samengestelde woorden. Tenslotte besteden we aandacht aan studievaardigheden. Deze vaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. De kinderen maken kennis met Blits, een methode voor studievaardig-heden. De kinderen leren het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen. Onderwerpen als gericht zoeken, waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die informatie worden geoefend.

Klassenouder De klassenouder van groep 5 is  Silvia Friso, de moeder van Elena.