banner
Groepen

De Polderhof telt dit schooljaar 10 groepen. 

De drie kleutergroepen hebben een heterogene samenstelling (1/2), de groepen 3 t/m 8 een homogene samenstelling. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in geval van ongunstige leerlingenaantallen van enkele groepen, kan er eenmalig voor een combinatiegroep in midden- of bovenbouw worden gekozen.